Politica de confidenţialitate

dever > Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate dever.ro

1. Introducere

dever.ro este un domeniu administrat de SC DEVER SOFT SERVICES SRL, persoană juridică, având sediul social în Bucuresti, Bd. Burebista, Bloc D15, Ap.25 înregistrată la registrul comertului cu nr. J40/12955/2016, CUI RO 36592817.
SC DEVER SOFT SERVICES SRL este specializată în soluţii software pentru restaurante, care oferă instrumente puternice pentru controlul activităţii în domeniul HORECA: hoteluri, restaurante, livrari la domiciliu, cafenele, cluburi, sali de jocuri, cazinouri, piscine, sali de sport. Ne caracterizează identificarea soluțiilor creative și totodată implementarea celor mai eficiente programe prin care vei automatiza activitatea şi îţi vei creşte marja de profit.
Această notă de informare vizează activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate de către compania SC DEVER SOFT SERVICES SRL sub brandul dever.
Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se aplică tuturor prelucrărilor de date cu caracter personal pe care le desfășurăm, precum și tuturor interacțiunilor cu website-ul nostru găzduit pe domeniul dever.ro.

2. Denumirea operatorului de date și a proprietarului website-ului

SC DEVER SOFT SERVICES SRL este operator de date cu caracter personal și proprietară a website-ului dever.ro.

3. Datele personale pe care le prelucrăm

Colectarea datelor dumneavoastră personale este limitată strict la ceea ce este necesar pentru a vă furniza o experiență de cea mai înaltă calitate cu privire la serviciile noastre și cu privire la utilizarea website-ului nostru.
Datele personale pe care le prelucrăm pot include:
a. date de bază pentru identificare precum nume, prenume, funcție în vederea stabilirii tuturor detaliilor unei viitoare colaborări
b. date de contact, precum adresa fizică de serviciu sau, după caz, personală, adresa de email, număr de telefon;
c. cont bancar și alte informații financiare care ne permit desfășurarea relației contractuale de orice fel, atunci când există;
De asemenea, dacă doriți să vă alăturați echipei noastre, vom procesa date necesare în procesul de recrutare, precum numele complet, adresa de e-mail, numărul de telefon și adresa de corespondență, orice alte date pe care ni le aduceți la cunoștință prin documentele de aplicație, pe care ni le furnizați aplicând direct pe website, prin depunere sau transmitere în format fizic la biroul nostru sau prin e-mail.

4. Cum colectăm datele personale

Colectăm doar acele date personale pe care ni le furnizați în mod voluntar (în format fizic sau electronic), precum și informații disponibile din surse publice: cu ocazia interacțiunilor client-project manager al Dever Soft Services, desfășurate în baza unui contract de colaborare sau în discuțiile preliminare, în negocierea și pregătirea unui astfel de contract. Prin intermediul website-ului nostru, cu ocazia completării formularelor de contact existente. Atunci când ne contactați prin e-mail, dacă vă exprimați interesul cu privire la serviciile noastre sau dacă vă manifestați interesul de a fi angajat sau contractat de societatea noastră sau de a colabora cu aceasta. În contextul unei întâlniri la un eveniment de afaceri (de exemplu, prin schimbul de cărți de vizită).

5. Temeiuri legale și scopurile prelucrării

Deoarece sunteți îndreptățit să știți scopul în care prelucrăm datele dumneavoastră personale, vă vom informa înainte de a prelucra datele dumneavoastră personale în alt scop decât cel pentru care ne-ați încredințat datele dumneavoastră personale.
Desfășurarea relației contractuale cu clienții
În baza contractului încheiat cu dumneavoastră, în calitate de client al SC Derver Soft Services SRL, vom prelucra toate datele personale pe care ni le puneți la dispoziție, precum și orice alte date care ne sunt necesare pentru exercitarea profesiei și prestarea serviciului, în conformitate cu prevederile contractuale.
Comunicări profesionale
Dacă ne sunteți client sau dacă ne-ați contactat în scop profesional, prelucrăm datele dumneavoastră personale pe baza interesului legitim de a vă transmite toate informațiile necesare ce asigură buna desfășurare și respectarea tuturor clauzelor contractuale menționate în contractul de prestări servicii semnat de ambele părți.

6. Informații referitoare la procesul de recrutare

Puteți aplica pentru o poziție în cadrul SC Dever Soft Services SRL prin completarea formularului de contact din cadrul paginii Contact a website-ului nostru, prin e-mail sau prin transmiterea sau depunerea în format fizic la sediul nostru a aplicației dumneavoastră.
Atunci când aplicați prin utilizarea secțiunii dedicate a website-ului, vă vom solicita numele complet, adresa de e-mail, numărul de telefon și adresa de corespondență, precum și un CV și o scrisoare de intenție al căror format și conținut sunt lăsate la latitudinea dumneavoastră.
Vom folosi datele dumneavoastră personale referitoare la procesul de recrutare pentru:

– a evalua dacă sunteți potrivit pentru o poziție în cadrul SC Dever Soft Services SRL
– a vă contacta cu privire la aplicația dumneavoastră
– a administra procesul de recrutare
– a vă contacta cu privire la posturile care devin disponibile ulterior și pentru care considerăm că aveți profilul profesional potrivit
– a avea evidența unor eventuale procese anterioare de recrutare ale noastre la care ați participat și a motivelor pentru care nu vi s-a adresat o ofertă sau pentru care oferta a fost refuzată.

7. Durata de stocare

Datele personale colectate în procesul de recrutare și utilizate cu scopul ținerii evidenței proceselor anterioare de recrutare sunt stocate pe o perioadă de 3 ani de la momentul la care ați aplicat la SC Dever Soft Services SRL.
Datele colectate necesare completării contractelor și emiterii facturilor fiscale sunt pastrate în arhiva contabilității pe o perioadă de cel putin 10 ani de la data emiterii (așa prevede legea codului fiscal).
Vom șterge datele dumneavoastră personale atunci când acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile în care au fost colectate sau atunci când vă retrageți consimțământul (dacă prelucrarea datelor dumneavoastră se întemeiază pe consimțământ), cu excepția cazurilor în care prelucrarea datelor dumneavoastră personale este necesară în temeiul unor dispoziții legale sau dacă suntem altfel îndreptățiți să continuăm prelucrarea.
De asemenea, vom reține datele dumneavoastră personale pentru o perioadă de timp suplimentară, în cazul în care ștergerea imediată a acestora ar necesita suprascrierea sistemelor noastre de back-up și recuperare în caz de dezastru.

8. Persoane terțe

Ca regulă, nu divulgăm sau transferăm datele dumneavoastră personale către terți. Cu toate acestea, în cazurile în care divulgarea sau transferul este necesar sau dacă suntem obligați prin lege, vă vom informa în cel mai scurt timp posibil cu privire la acest transfer, cu excepția cazului în care legea aplicabilă, inclusiv regulile care guvernează obligația de menținere a secretului profesional, ne împiedică să facem o astfel de informare.
În cazul în care vom divulga sau transfera datele dumneavoastră personale către terți, vom face acest lucru în conformitate cu legile aplicabile și vom adopta măsurile necesare pentru a asigura integritatea și protecția acestora.
Pentru prelucrarea datelor personale putem folosi persoane împuternicite, de exemplu, furnizori de soluții IT necesare administrării afacerilor, inclusiv soluții de contabilitate financiară, furnizori de soluții de management al contactelor sau organizatori de conferințe. Cu toți împuterniciții vom încheia convenții de prelucrare a datelor personale cu clauze corespunzătoare care să asigure că împuterniciții își asumă obligații de prelucrare a datelor personale (inclusiv de ștergere a acestora) în deplină conformitate cu legile aplicabile și care oferă un nivel adecvat de protecție a datelor dumneavoastră personale.

9. Securitatea datelor personale

Datele personale sunt securizate împotriva amenințărilor și ne asigurăm că sunt protejate prin măsuri de securitate și infrastructura IT corespunzătoare. Mai mult, avem implementate măsuri interne care ne permit să descoperim, să notificăm și să documentăm încălcări ale securității datelor personale în cel mai scurt timp posibil.
Dacă descoperim o încălcare a securității datelor dumneavoastră personale care prezintă un risc pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, vom notifica Autoritatea Naționala de Supraveghere privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal. Veți fi informat cu privire la încălcarea securității datelor dumneavoastră personale dacă aceasta conduce la un risc ridicat cu privire la drepturile și libertățile dumneavoastră.

10. Drepturile dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor personale

Aveți următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale:
1. Dreptul de acces la datele personale.
2. Dreptul de a obține rectificarea datelor personale inexacte.
3. Dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor personale. Acest drept vă este disponibil atunci când:
– contestați acuratețea datelor dumneavoastră personale pe care le prelucrăm;
– prelucrarea datelor personale este ilegală;
– vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră personale, pentru perioada de timp cât verificăm existența interesului nostru legitim în prelucrarea datelor dumneavoastră.
Dacă aveți orice întrebări cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale sau dacă doriți să ne adresați vreo solicitare, precum și să vă exercitați oricare din drepturile cu privire la prelucrarea datelor personale, vă rugăm să ne contactați la:
– adresa de e-mail: [email protected]
– telefon: 0723 190 126
– punct de lucru: Bulevardul Burebista, nr 1, Bl D15, Apartament 25, Etaj 6,București, Sector 3, România

Vom analiza fiecare solicitare și vă vom comunica acțiunile întreprinse în acest sens în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de o lună de la momentul înregistrării solicitării dumneavoastră. În cazul în care avem nevoie de mai multe informații din partea dumneavoastră sau avem dificultăți în rezolvarea cererii dumneavoastră, vă vom informa fără întârziere cu privire la faptul că avem nevoie de timp suplimentar pentru a analiza în mod corespunzător cererea dumneavoastră.